نسل فردا شماره 38

عنوان:    نسل فردا شماره 38
وابسته به:    وابسته به مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    نصرالله نظری
مدیر مسؤل:    عصمت الله رضایی
شورای سر دبیری:    محمدعیسی رحیمی و محمدرضا کمالی
مدیر اجرای:    عبدالغفور بهرامی
طراح و صفحه آراء:    عبدالعلی حسنی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري

مطالب: نسل فردا شماره 38

: شهادت راه رسیدن به عدالت اجتماعی
: محمد عسی رحیمی
موضوع : سر مقاله

: عدالت اجتماعی آرمان بشری و اصل بنیادین قرآنی با تأکید بر جنبش عدالت خواهانه هزاره ها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل اجتماعی

: عوامل فرهنگی پیشرفت از منظر قرآن کریم
: نصرلله فکری
موضوع : مسائل اجتماعی

: رجم و کرامت انسانی
: عصمت الله رضایی
موضوع : حقوق جزا جرم شناسی

: تدابیر پیشگیرانه نسبت خشونت علیه زن از منظر حقوق کیفری افغانستان و اسلام
: عبدالحمید نوری
موضوع : حقوق جزا جرم شناسی

: ماهیت دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
: عبدالغفور بهرامی
موضوع : حقوق

: عوامل رشد علم و دانش مسلمانان در بین سده های سوم تا هفتم هجری قمری
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل اجتماعی

: عوامل مؤثر در تربيت و تعليم از ديدگاه قرآن
: خادم حسین محمدی
موضوع : مسائل تربیتی

: گزارش جشن میلاد موعود(به مناسبت میلاد امام زمان(عج))
: عبدالعلی حسنی
موضوع : گزارش

: گزارش اردوی زیارتی به مشهد مقدس
: عبدالعلی حسنی
موضوع : گزارش