نسل فردا شماره 35

عنوان:    نسل فردا شماره 35
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    عبدالحمید نوری
مدیر مسؤل:    محمدرضا اکبری
شورای سر دبیری:    عزیزالله خلیلی، عصمت الله رضایی
مدیر اجرای:    عصمت الله فصیحی
طراح و صفحه آراء:    عبدالعلی حسنی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري

مطالب: نسل فردا شماره 35

: مباني تربيت از نظر آموزه های اسلام
: عصمت الله رضایی
موضوع : مسائل تربیتی

: خشونت جنسی علیه زنان از منظر حقوق کیفری اسلام و افغانستان
: عبدالحمید نوری
موضوع : حقوق خانواده

: اصول تعاملات اجتماعی در سيره پيامبر اکرم(ص)
: محمد رضا اکبری
موضوع : مسائل اجتماعی

: نقش دین در هنجارمندی جامعه از منظر قرآن کریم
: نصرلله فکری
موضوع : مسائل اجتماعی

: نظام سیاسی در اسلام و نظریات مطرح پپرامون آن
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: نقش عربستان در پیدایش طالبان
: احمد علی نوری
موضوع : مسائل سیاسی

: نقش نظریه کوانتوم بر تئوری های سازمان و مدیریت
: رحمت الله احمدی
موضوع : مسائل اجتماعی

: ارتداد و کرامت انسانی
: عصمت الله رضایی
موضوع : حقوق

: ويژگی‌های اخلاق اسلامی در قرآن
: خادم حسین محمدی
موضوع : مسائل تربیتی

: طلوع فجر باردیگر افتخار آفرید
: اداره نسل فردا
موضوع : مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

: گزارش محفل جشن بزرگ عید غدیر
: اداره نسل فردا
موضوع : گزارش