نسل فردا شماره 27

عنوان:    نسل فردا شماره 27
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    عبدالعلی حسنی
مدیر مسؤل:    عبدالغفور بهرامی
شورای سر دبیری:    عبدالحمید نوری و محمدرضا اکبری
مدیر اجرای:    قربانعلی فهیمی
طراح و صفحه آراء:    رحمت الله احمدی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري