نسل فردا شماره 18

عنوان:    نسل فردا شماره 18
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    محمدرضااکبری
مدیر مسؤل:    عبدالعلی حسنی
شورای سر دبیری:    سلطان حسین نوری(جاوید)
مدیر اجرای:    محمدرضا کمالی
طراح و صفحه آراء:    رحمت الله احمدی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري

مطالب: نسل فردا شماره 18

: آفتاب آفرینش
: سلطان حسین جاوید
موضوع : سر مقاله

: راههای تحقق انسجام اسلامی از منظر آیات وروایات
: محمد عسی رحیمی
موضوع : مسائل سیاسی

: شیعه درگذرتاریخ
: عبدالحکیم اکبری
موضوع : مسائل دینی

: مصاحبه با آقای غلام سخی لعلی سرمعلم لیسه شاکی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مصاحبه

: ملاکه ومعیارهای ضروری در انتخاب همسر
: عبدالغفور بهرامی
موضوع : حقوق خانواده

: مصاحبه آقای حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان با بی بی سی
: اداره نسل فردا
موضوع : مصاحبه

: بازي با جان مردم!
: نصرلله فکری
موضوع : مسائل اجتماعی

: وظايف اجتماعي زوجين
: احمد علی نوری
موضوع : حقوق خانواده

: گزارش ميزگرد نقد و بررسي فعاليت هاي مرکز در آغاز چهارمين سال فعاليت
: اداره نسل فردا
موضوع : گزارش

: برگزاري مراسم عزاي حسيني توسط هيأت عزاداران حسيني قرآن وعترت(عليهم السلام) قم
: سلطان حسین جاوید
موضوع : گزارش

: گزارش برگزاری مراسم عزاداری مهاجرین در اصفهان
: محمد رضا کمالی
موضوع : گزارش