نسل فردا شماره 16-17

عنوان:    نسل فردا شماره 16-17
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    محمدرضااکبری
مدیر مسؤل:    عبدالعلی حسنی
شورای سر دبیری:    سلطان حسین نوری(جاوید)
مدیر اجرای:    محمدرضا کمالی
طراح و صفحه آراء:    عبدالعلی حسنی
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري

مطالب: نسل فردا شماره 16-17

: ناامني، چالش بزرگ پيشروي افغانستان
: سلطان حسین جاوید
موضوع : افغانستان شناسی

: انتظار ومنتظران از نظر روایات معصومین(ع)
: محمد رضا اکبری
موضوع : افغانستان شناسی

: بررسي حادثه غدير ومسئله جانشيني علي (ع)
: عبدالحکیم اکبری
موضوع : مسائل سیاسی

: وظایف اجتماعی زوجین
: احمد علی نوری
موضوع : حقوق خانواده

: گزارش ويژه از سخنراني دكتر سجادي در مدرسه حجتیه
: عبدالعلی حسنی
موضوع : گزارش

: پيشينه شوراي ملي در افغانستان
: حسین علی افضلی
موضوع : افغانستان شناسی

: آشنايي با افغانستان(براساس آخرين آمار واطلاعات)
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: حقوق بشر ازدیدگاه اسلام وغرب
: عبدالحمید نوری
موضوع : حقوق

: مصاحبه با رئیس مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر آقای اکبری
: اداره نسل فردا
موضوع : مصاحبه

: بازی سرنوشت
: عبدالرحیم کمالی
موضوع : مسائل اجتماعی

: گزارش ويژه از جشن 15 شعبان در ليسه شاكي
: اداره نسل فردا
موضوع : گزارش

: اخبار داخلی وخارجی
: اداره نسل فردا
موضوع : اخبار منطقه و جهان