نسل فردا شماره 9

عنوان:    نسل فردا شماره 9
وابسته به:    مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
دبیر سیاست گذاری:    عبدالحمید نوری
مدیر مسؤل:    عزیز الله خلیلی
شورای سر دبیری:    نصرالله نظری(فکری)
مدیر اجرای:    عبدالغفور بهرامی
طراح و صفحه آراء:    امور رایانه
هیئت تحریریه:
  
رحمت الله احمدي، محمد رضا اكبري، عبدالغفور بهرامي، عبدالعلي حسني، عزيز الله خليلي، محمدعيسي رحيمي، عصمت الله رضایی، غلام نبی شریفی، براتعلی صاحبی، قربانعلي فهيمي، محمدرضا كمالي، نصرالله نظري(فكري)، احمدعلي نوري، سلطان حسين نوري(جاويد) و عبدالحميد نوري