نشریه نسل فردا، فصلنامه تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

 

  


صاحب امتیاز: مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

محل انتشار: قم - مرکزعلمی فرهنگی طلوع فجر (دفتر مرکزی)

تیراژ: 500 نسخه

گستره توزیع:

جمهوری اسلامی ایران: قم - اصفهان - کرمان - تهران - مشهد

جمهوری اسلامی افغانستان: کابل - غزنی - هلمند - هرات - مزارشریف


آدرس:

قم: مجتمع امین (جامعه المصطفي«ص» العالميه)،

 دفتر مركز علمي فرهنگي طلوع فجر )

اصفهان: فلكه احمـد آباد، ابتداي بزرگ مهــر، خيابان شهيد مفتح، پلاك 111 (علي زاده)

كابل: جاده شهيد مزاري، تانك‌تيل، ليسه‌عبدالرحيم‌شهيد، محمد‌احسان نوري 774099713(93+)

غزني: اده قره باغ ، جلال درملتون ، شير احمد نوري. 787250732-(93+)

E.mail:  naslifarda@yahoo.com