مصاحبه:(22)

: گفتگوی اختصاصی با استاد محمد محقق(1387)
: سلطان حسین جاوید
موضوع : مصاحبه

: گفتگو با سر معلم لیسه شاکی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مصاحبه

: گفتگو با سر معلم مکتب بی بی زینب کبری(س)
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه با حجت الاسلام والمسملین آقای نوری
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مصاحبه

: واگرائي يا همگرائي
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه اختصاصي با والي غزني
: شیر احمد افضلی
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه اختصاصي گزارشگر نشريه نسل فردا با خانم مشتاق رئيس معارف ولايت غزني
: شیر احمد افضلی
موضوع : مصاحبه

: گفتگوبا رياست تربيت بدني مركز جهاني علوم اسلامي
: سلطانعلی کمال
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه با آقای غلام سخی لعلی سرمعلم لیسه شاکی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه با داکتر سید عبدالقیوم سجادی نماینده ولایت غزنی
: اداره نسل فردا
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه ویژه با آقای احمدی معاون والی غزنی
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مصاحبه

: مصاحبه آقای حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان با بی بی سی
: اداره نسل فردا
موضوع : مصاحبه

: ساعتی گپ و گفت با برگزیدۀ ممتاز جشنوارۀ پنجم؛ خانم مهتاب طاهری
: اداره نسل فردا
موضوع : مصاحبه