اخبار و تحولات افغانستان:(11)

: تظاهرات میلیونی جنبش روشنایی در کابل
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: بیانیه مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در رابطه به پروژه توتاپ
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: هزاره ها، قربانی بی عدالتی تاریخی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: بیانیه مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در پی به خاک و خون کشیده شدن تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: عدالت اجتماعی آرمان بشری و اصل بنیادین قرآنی با تأکید بر جنبش عدالت خواهانه هزاره ها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: اعلامیه مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در محکومیت حوادث تروریستی اخیر در کشور
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: بسیج مردمی تنها راهکار مناسب برای مقابله با حملات داعش و تروریست ها
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: تحلیل سطوح بین المللی، منطقه ای و داخلی بحران افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: کشتار هدفمند شیعیان افغانستان، دولت بی کفایت و رسالت جامعه شیعه
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: تحلیل عوامل تداوم ناامنی در افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: اعلامیه روابط عمومی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان