اعضاء هیأت نظارت

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

 

  مسئولیت فعلی :   عضو هیأت نظارت

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: رحمت الله احمدی

نام پدر: غلام نبی

تاریخ تولد: 1354

محل ولادت: شهر کابل

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی:  فارغ التحصیل سطح سه حوزه

مدرک تحصیلی حوزوی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

تحصیلات دانشگاهی: دانشجوی کارشناسی مدیریت


سوابق اجرایی:

1) ریاست مرکز در دوره اول و مدیر مسئول نشریه نسل فردا (1384)

2) مسئول بخش مالی و اجرای مرکز. در دوره دوم (1385)

3) مسئول بخش علمی مرکز در دوره سوم (1386)

4) مسئول بخش علمی و عضو هیأت مدیره مرکز در دوره چهارم(1387)

5) معاونت ریاست مرکز و سردبیر نشریه نسل فردا دردوره پنجم(1388)

6) عضو هیأت مدیره و سردبیر نشریه نسل فردا در دوره ششم(1389)

7) مدیر فنی سایت طلوع فجر در دوره هفتم (1390)

8) عضو هیأت امنای صندوق ولیعصر(عج) از سال 1388 به بعد

9) مسئول هیأت مدیره مرکز در دوره هشتم (1391)

10) مسئول کمیته فرهنگی آموزشی مرکز در دوره نهم (1392)

 

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

  مسئولیت فعلی : عضو هیأت نظارت

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی:  عزیزالله خلیلی

نام پدر: عبدالرشید

تاریخ تولد: 1353

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشچوی دکتری مدیریت اسلامی


سوابق کاری:

1) سردبیر نشریه نسل فردا دوره اول (1384)

2) مدیرمسئول نشریه نسل فردا دوره دوم (1385)

3) مدیرسایت مرکز در دوره پنجم (1388)

3) عضو هیأت مدیره مرکز دوره ششم (1389)