کمیته اداری مالی

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

 

  مسئولیت فعلی :   مسئول کمیته  مالی اداری

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالغفور بهرامی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد:

محل ولادت: ولایت غزنی

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار حوزه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه ومعارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجوی کارشناسی حقوق


سوابق کاری:

1) مسئول کانون قرآنی طه در سال 1386 و 1387

2) سردبیر نشریه نسل فردا سال 1388

3) مسئول بخش علمی در سال 1389