معاونت و روابط عمومی

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

 

  مسئولیت فعلی :  معاون رئیس مرکز و مسئول کمیته روابط عمومی

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمد عیسی رحیمی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد:

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجویی کارشناسی مطالعات اجتماعی


سوابق اجرایی:

1) مدیر مسئول نشریه نسل فردا در دوره دوم (1385)

2) مسئول کتابخانه رسول اکرم در دوره سوم(1386)

3) مسئول رابط عمومی مرکز در دوره چهارم(1387)

4) مسئول کمیته علمی در دوره پنجم (1388)

5) ریاست مرکز در دوره ششم (1389)

6) مسئول هیأت مدیره در دوره هفتم (1390)

6) عضو هیأت مدیره در دوره هشتم (1391)