موقعیت کتابخانه

 

موقعیت کتابخانه رسول اکرم(ص):       شهر غزنی - منطقه شاکی

کتابخانه رسول اکرم(ص) وابسته به مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در سال 1385 تأسیس گردیده و هم اکنون در شهر غزنی - منطقه شاکی با بیش از 4500 جلد کتاب آماده خدمات رسانی به پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان و فرهنگیان منطقه می باشد.

این کتابخانه توسط دفتر مرکزی از شهر قم پشتیبانی و حمایت می شود. هم اکنون به تعداد 800 جلد کتاب دیگر نیز در دفتر قم جمع آوری شده که مقدمات ارسال این مجموعه نیز فراهم شده و به زودی ارسال خواهد شد.