مسؤل بخش فنی

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

  مسئولیت فعلی : مدیر فنی سایت طلوع فجر

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی:  احمد محسنی

نام پدر: محمد اسماعیل محسنی

تاریخ تولد:

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی:

مدرک تحصیلی:

سطح تحصیلات کلاسیک:


سوابق کاری:

1)