نوروزعلی شریفی:(2)

: ایجاد بن بست صلح در مذاکرات با طالبان
: نوروزعلی شریفی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: حضرت علی(ع) و رویداد غدیر
: نوروزعلی شریفی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)