عبدالعلی حسنی :(63)

: هزاره ها، قربانی بی عدالتی تاریخی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: اعلامیه مطبوعاتی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری در پیوند به پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان (پروژه توتاپ)
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: تغییر مسیر توتاپ خلاف روحیه وحدت ملی است
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: شناخت مختصری از زندگانی امام کاظم علیه السلام
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)

: بررسی نقاط ضعف و قوت سخنرانی اشرف غنی در شورای ملی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: شناخت مختصری از زندگانی امام علی علیه السلام
: عبدالعلی حسنی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)

: انفعال حاکمان در برابر جنایت طالبان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: حامیان داخلی و خارجی طالبان و راهکار مقابله با آنان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: تحقق دموکراسی در افغانستان از اندیشه تا عمل
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: نقش حکومت و نخبه گان سیاسی در نابسانی افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

: بررسی نقش آمریکا در تحولات افغانستان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : افغانستان شناسی

  • صفحه 1 از 5