عزیز الله خلیلی :(12)

: انتخابات، دموکراسی و شايسته سالاری
: عزیز الله خلیلی
موضوع : سر مقاله

: امام علی (ع)
: عزیز الله خلیلی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)

: فرد گرایی، خدا محوری و حقوق بشر
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مسائل اجتماعی

: واگرائي يا همگرائي
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مصاحبه

: نقش دعا در کاهش فشار روانی
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مسائل دینی

: فوايد وجود امام زمان«ع» در زمان غيبت
: عزیز الله خلیلی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)

: مروری بر کنفرانس های بین المللی برای افغانستان
: عزیز الله خلیلی
موضوع : افغانستان شناسی

: مرور کوتاه بر رویدادهای جهان در سال 1391
: عزیز الله خلیلی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: مصاحبه ویژه با آقای احمدی معاون والی غزنی
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مصاحبه

: رویکرد اسلام به رهبری با تأکید بر نهج البلاغه
: عزیز الله خلیلی
موضوع : مسائل اجتماعی

: به بهانه روز پدر:
: عزیز الله خلیلی
موضوع : حقوق خانواده

: فوايد وجود امام زمان«ع» در زمان غيبت
: عزیز الله خلیلی
موضوع : اهل بیت (علیهم السلام)