اخبار برگزیده افغانستان

: تظاهرات میلیونی جنبش روشنایی در کابل
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار و تحولات افغانستان

: انفعال حاکمان در برابر جنایت طالبان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: حامیان داخلی و خارجی طالبان و راهکار مقابله با آنان
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: نگرانی یونسکو از ساخت و ساز در نزدیکی ساحات تاریخی بامیان
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: سقوط قندوز و تلاش برای بازپس گیری آن
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: سازمان ملل: داعش از سوریه و عراق به افغانستان می‌آیند
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: سرباز اردوي ملي توسط داعش گردن زده شد
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: آغاز فرایند قانونمند سازی حضور افغانستانی ها در ایران
:
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: همایش مشترک تجاری افغانستان و ایران در کابل
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: ایجاد بن بست صلح در مذاکرات با طالبان
: نوروزعلی شریفی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: تعطیلی شش مکتب توسط داعش
: محمدرضا محسنی
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: گشایش هفتمین جشنواره راه ابریشم در بامیان
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان

: توهین امارات به سند رسمی افغانستان
: مدیریت سایت
موضوع : اخبار منطقه و جهان