مقالات تخصصی

: عدالت در اندیشه رهبری
: عبدالله نظری
موضوع : مسائل سیاسی

: مسئله شناسی خانواده افغانستانی
: محمد عارف محبی
موضوع : مسائل اجتماعی

: تربیت دینی
: ن. نادري
موضوع : مسائل تربیتی

: اصول تعاملات اجتماعی در سيره پيامبر اکرم(ص)
: محمد رضا اکبری
موضوع : مسائل اجتماعی

: رجم و کرامت انسانی
: عصمت الله رضایی
موضوع : حقوق جزا جرم شناسی

: مفهوم حکومت دینی
: عبدالعلی حسنی
موضوع : مسائل سیاسی

: نقش دین در هنجارمندی جامعه از منظر قرآن کریم
: نصرلله فکری
موضوع : مسائل اجتماعی

: تدابیر پیشگیرانه نسبت خشونت علیه زن از منظر حقوق کیفری افغانستان و اسلام
: عبدالحمید نوری
موضوع : حقوق جزا جرم شناسی

: جامعه شناسي تاريخي كوفه
: یوسف عارفی
موضوع : مسائل اجتماعی

: فساد سیاسی و روش های اصلاح آن
: عبدالرئوف عالمی
موضوع : مسائل سیاسی

: حلم در سیره اجتماعی ائمه معصومین(علیهم السلام)
: محمد رضا اکبری
موضوع : مسائل تربیتی

: ويژگى هاى خانواده از ديدگاه قرآن كريم
: خادم حسین محمدی
موضوع : مسائل اجتماعی

: بررسی جامعه مدنی از منظر قانون اساسی
: غلام نبی شریفی
موضوع : حقوق