اردوها و مسابقات فرهنگی

: اردوی خانوادگی اردوگاه وسف (1394)
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: اردوی خانوادگی اردوگاه امام رضا(ع) (1393)
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: اردوی خانوادگی محلات(1390)
: عصمت الله رضایی
موضوع : گزارش

: برگزاری مسابقه کتابخوانی وحدت جوامع اسلامی
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: برگزاري مسابقه كتابخواني آگاه شویم
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: برگزاری مسابفات قرآنی در لیسه شاکی
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: اردوی خانوادگی نیاسر کاشان(1389)
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: برگزاری مسابقه استعدادهای برتر
: مدیریت سایت
موضوع : گزارش

: گزارش اردوی زیارتی به مشهد مقدس
: عبدالعلی حسنی
موضوع : گزارش

: کسب رتبه سوم سوگواره بین المللی عبرات
: مدیریت سایت
موضوع : مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

: گزارش  اردوی تفریحی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر
: محمد عسی رحیمی
موضوع : گزارش