محرم كه مي شود نام حسين«ع» جان تازه اي به جهان مي دهد، عشق نه تنها از درون انسانها بلكه از سر و صورت ديوار هاي حسينيه ها و تكيه خانه ها نيز مي جوشد، طوريكه امروزه صحنه هاي عشق بازي سياه جامگان عزادار، چيزي كمتر از عشقبازي هاي عاشورائيان عاشق دركربلا ندارد، زيرا خوني كه در كربلا جاري شد، اينك رنگ خويش را به عشقي داده است كه در سينه هاي عاشقان آفرينندگان حماسۀ عشقبازي در صحراي كربلا به يادگار مانده است و هر ساله، به خصوص در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني به فوران در آمده و حماسه هاي خون بار كربلا را پاس مي دارد تا يكبار ديگر عشق عاقل شود و عقل عاشق، انسان خدائي شود و خداوند ديدني همانطوريكه اين امر در كربلا محقق شد.

ادامه مطلب

دیدگاه

*