ولادت حضرت معصومه(س)

تو را بانوی کرامت خوانده‌اند. بانوی غریبی که خوشبختی را در ولایت جستجو می‌کرد فراتر از شوق خواهر برادری، عزیمت تو به ملک خراسان و خریدن بلا برای جان، اقدام شجاعانه‌ای بود که تنها در چارچوب اصل ولایت‌پذیری معناپذیر می‌شود اگرچه دلتنگ برادر بودن فرسنگ‌ها فاصله را به هیچ می‌انگارد و هر کوششی را برای وصال ممکن می‌سازد، اما با ارجاع به تاریخ خاندانت، می‌توان گفت که بریدنت از مدینه و عزیمتت به طوس، فارغ از دلبستگی‌های مادّی است! آمدی به این راه نا تمام تا برای یک تاریخ مشق ولایت بنویسی و راه نجات را تنها از این رهگذر ممکن بدانی! پس خوش آمدی این بانوی آفتاب!

ولادت پر خیر و برکت شفیعه روز جزا حضرت معصومه(س) بر تمامی دوستداران ولایت مبارک باد!

دیدگاه

*