دستور رییس جمهور برای کمیسیون ملی جهت بررسی مسیر انتقال پروژه برق توتاب چیزی جزء سر دواندن و خاموش کردن حرکت حق خواهانه مردم ستمدیده و مظلوم این کشور نخواهد بود. که از این طریق می­خواهد حرکت مدنی و قانونی مردم هزاره خاموش نماید تا بتواند در آینده به هدف نا مشروع پلید شان دست یابد؛ زیرا

  1. عملکرد یک سال و اندی اشرف غنی بیان گر آن است که ایشان مانند: حاکمان سابق افغانستان بدنبال احیای افکار فاشیستی است که می­خواهد از طریق ناسیونالیسم قومی افکار و اندیشه اجداد و نیاکان گذشته شان را برای بار دیگر زنده نماید و از این طریق اقوام و قبایل دیگر را از حقوق شان محروم نماید.
  2. دومین دلیل که می­شود برای آن بر شمرد آن است که اشرف غنی در یک محیط بدوی و بدور از عقلانیت به دنیا آمده، محیط که  تعصب، جهل و نادانی سراسر آن فرا گرفته و از هیچگونه عقلانیت و تفکر بر خور دار نیست. و این به معنای این است به معنای این است که افکار شان هنوز افکار بدوی است نه عقلانی و نزدیک به واقعیت تا بتواند قضایا را خوب تحلیل کرده و تصمیم عقلانی و نزدیگ ره واقعیت اتخاذ نماید.
  3. ایشان یکی از کسانی است که تمایل به افکار وهابی گری، روحیه افراطی گری و تمایل به ترویج افکار داعشی و طالبانی دارد و در این راه تلاش دارد برای بار دیگر طالبان را به صورت رسمی وارد فضای سیاسی افغانستان نماید تا بتواند نا امنی و بد بختی را برای بار دیگر به این کشور بر گرداند.
  4. ارائه طرح برگشت مهاجرین از اروپا به بهانه توجیه امنیت در مناطق مر کزی هم بیانگر روحیه فاشستی ایشان است که دوست ندارد سایر اقوام در حوزه­های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و... رشد نماید گرچه ممکن است حضور مهاجرین در اروپا و سایر کشورها مضرات برای خود مهاجرین و جامعه افغانستان داشته باشد. که می­توان این مضرات با درایت خود مهاجرین تبدیل به فرصت کرد و از آن جلو گیری نمود؛ به دلیل این­که مهاجرین عزیز با تحمل سختی­ها و توجه به علم و دانش در فضای باز سایر کشورها می­توانند در حوزه­های مختلف مفید برای این کشور واقع شوند.

بنا بر این اقوام و طوایف محتلف افغانستان اعم از پشتون، تاجیک، هزاره، ازبگ و سایر اقوام ساکن افغانستان هوشیار باشند که در رأس حکومت یک مرد بدوی و بدور از عقل و عقلانیت قرار دارد که ممکن است افغانستان را به صد سال عقب بر گرداند.

رفتار مدنی خود را با جدیت تمام ادامه داده و بر حق خواهی خود ادامه دهند.

قوم هزاره و سایر اقوام با انسجام درونی تلاش نمایند سازمان­های مدنی مختلف را برای آینده قوم خود تشکیل دهند با بتوانند در اینده از حقوق مسلم خود دفاع کرده و از بی عدالتی­ها جلوگیری نمایند.

قوم هزاره و سایر اقوام هوشیار باشند اگر می­خواهند جلو ظلم و تبعیض به صورت دائم در این کشورگرفته شود یگانه راه شان اتحاد و انسجام درونی است که باید آن را به عنوان یک استراتژی برای آینده تعریف و با تمام وجود از آن حمایت نمایند.

قوم هزاره بدانند اگر امروز حزب الله لبنان به عنوان یک ابر قدرت در منطقه تبدیل شده و اقوام افغانستان به حداقل حقوق شان دست یافته بر می­گردد به شکل گیری اتحاد احزاب شیعی در  این کشور و مدیریت رهبر عدالت خواه رهبر شهید و حضور ایشان در صحنه­های مختلف اجتماعی و سیاسی و در کنار مردم بودن این رهبر فرزانه که اظهار می کرد من از این مردم هستم و در کنار این مردم خواهم بود  تا از دنیا بروم.

رهبران و سیا سیون قوم هزاره و شیعه اقغانستان بدانند که یکی از راه­های رهایی از چنگال انسان های دون صفت مانند اشرف غنی و مکاران مانند عبدالله عبدالله اتحاد و تشکیل و داشتن حزب قوی و نیرومند همراه با ساختار منظم هست که می­تواند ما را در برابر حوادث و اتفاقات روزگار بیمه نماید. پس رهبران به خود آید، خود خواهی­ها و افزون طلبی­ها را کنار گذاشته و به اینده فکر نماید.

 

روح تمام شهدا شاد و خرم باد

دیدگاه

*