امام سجاد فرزند حسين بن على - عليه‏السلام - سومين امام شيعيان جهان، مادرش«شهر بانويه»(1)، مشهورترين لقبش«زين العابدين» و«سجاد» است. امام سجاد - عليه‏السلام - در سال سى و هشت قمرى ديده به جهان گشود (2)و دوران كودكى خود را در شهر مدينه سپرى كرد. حدود دو سال از خلافت جدش امير مؤمنان - عليه‏السلام - را درك نمود و پس از آن مدت ده سال شاهد حوادث دوران امامت عمومى خويش امام مجتبى - عليه‏السلام م كه تنها در شش ماه آن عهده دار خلافت اسلامى بود. پس از شهادت امام مجبتى - عليه‏السلام - در سال 50 هجرى، به مدت ده سال در دوران امامت پدرش حسين بن على - عليه‏السلام - كه در اوج قدرت معاويه با او در ستيز و مبارزه بود، در كنار او قرار داشت.

ادامه مطلب

دیدگاه

*