بسمه تعالی

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ.(سوره رعد، آیه 11) همانان خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، تا اینکه خود آن ها سرنوشت خویش را تغییر دهند.

در راستای عمل به این آیه قرآن کریم، امروز جامعه هزاره در مقطع حساسی از تاریخ خویش قرار دارد. حرکت عدالت خواهانه این مردم در راستای پایان دادن به ظلم و بی عدالتی تاریخی و تحقق عدالت اجتماعی، در واقع عمل به این آیه قرآن کریم می باشد.

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر، در راستای رسالت ملی خویش، تغییر مسیر پروژه انتقال برق از ترکمنستان موسوم به توتاپ از بامیان به سالنگ را محکوم نموده و از خیزش عدالت خواهانه رهبران سیاسی، جامعه مدنی، و همه کسانی که برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرای طرح توتاپ از مسیر بامیان، تلاش می کنند، اعلام حمایت می نماید.

بی شک، تصمیم ناشیانه و دور از عقلانیت و عدالت دولت، نسبت به تغییر مسیر پروژه انتقال برق توتاپ از بامیان به سالنگ، نادیده گرفتن حقوق ساکنین مناطق مرکزی می باشد که در طول سالیان گذشته نسبت به توسعه آن مناطق کم توجهی صورت گرفته است. دولت با این تصمیم خویش، همچنان سیاست تبعیضی را که در گذشته نسبت به مردم هزاره و مناطق مرکزی اعمال شده است، زنده می سازد. این سیاست در تضاد کامل با روحیه وحدت ملی و برابری همه مردم کشور در برابر قانون و امکانات و پروژه های ملی، قرار دارد. دولت مکلف است که در اجرای پروژه های انکشافی خویش، به همه مناطق کشور نگاه یکسان داشته و و از هرگونه تبعیض و بی عدالتی پرهیز نماید. تغییر مسیر پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ، تبعیض آشکار نسبت به مردم مناطق مرکزی بوده و در تضاد کامل با روحیه وحدت ملی، می باشد.

مرکز علمی فرهنگی  طلوع فجر، هم صدا با جنبش عدالت خواهانه مردم، از مقامات مسئول بویژه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می خواهد:

1. در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تقاضای عدالت خواهانه ساکنین مناطق مرکزی کشور، رهبران سیاسی، جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان، شخصیت های ملی و جنبش عدالت خواهانه مردم، پاسخ مثبت داده و اجرای پروژه توتاپ از مسیر بامیان را تصویب نموده و اجرایی نمایند.

2. دولت باید در جهت تحقق عدالت اجتماعی، گام برداشته و توازن در اجرای کلیه پروژه های ملی را سرلوحه کار خویش داده و گام های اساسی و عملی برای محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور بویژه مناطق مرکزی و هزاره جات بردارد.

3. مسئولین باید در راستای رعایت حقوق برابر همه ساکنین کشور، از هرگونه اقدامات ناعادلانه و تصمیم گیری های تبعیض آمیز، دوری نموده و در جهت تقویت انسجام ملی و شکل گیری هویت ملی، اقدامات لازم را انجام دهند.

4. رهبران و مسئولین جنبش عدالت خواهانه، باید از گونه سازش با حقوق مسلّم ساکنین مناطق مرکزی اعراض نموده و از هر طریق ممکن در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اجرای پروژه توتاپ از مسیر بامیان، تلاش نماید.

5. حامیان جنبش عدالت خواهانه کشور، از هرگونه توهین به اقوام با هم برابر و برادر کشور، رهبران سیاسی، شخصیت های ملی و قومی پرهیز نموده و از پرداختن به مباحث تنش زا و اختلافی دوری نمایند.

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر بار دیگر حمایت قاطعانه خویش را از حرکت عدالت خواهانه رهبران سیاسی، جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان، شخصیت های ملی و مذهبی، در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اجرای پروژه توتاپ از مسیر بامیان، اعلام نموده و خواستار پیگیری قاطعانه این حق مسلّم ولایات مرکزی کشور، می باشد.

والسلام

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

1395/2/16

دیدگاه

*