هموطنان گرامی!
همان گونه که در جریان هستید، پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان که از سال های 2006م به بعد مورد بحث دو کشور بوده و در سال 2013 م به صورت کلی بدون تعیین مسیر انتقال در کابینه سابق دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایی گردیده، از همان ابتدا دارای اشکالات فنی و تخنیکی زیادی بوده است. بر همین اساس شرکت آلمانی فیشنر که تهیه ماستر پلان 20 ساله برق کشور را عهده‌دار بود، در آن زمان هردو مسیر سالنگ و بامیان را برای تطبیق پروژه بررسی کرده بود، مسیر بامیان را به دلایل فنی، امنیتی و اقتصادی پیشنهاد کرد. اما متأسفانه این پیشنهاد از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا مورد توجه قرار نگرفت. در سال 2013م در جلسۀ در اشتوتگارت جرمنی بر اساس پیشنهاد این دو نهاد شرکت فیشنر مطالعه جدیدی روی مسیر سالنگ انجام داد. بر همین اساس در سال 1394 رئیس شرکت برشنا چندبار به دفتر معاون دوم ریاست جمهوری خواسته شده و موضوع انتقال برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان به صورت صریح با ایشان مطرح گردید. متأسفانه شرکت برشنا سال گذشته داوطلبی این پروژه را برگزار و جهت عقد قرارداد به کمیسیون ملی تدارکات و مسایل تدارکاتی ارائه نمود. در آن زمان جناب استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل خواست مکرر مردم و هم چنین به دلیل این که متاسفانه در ماسترپلان برق کشور بخش وسیعی از مناطق محروم کشور تا سال 2032 در نظر گرفته نشده است و هم چنین به دلایل زیاد تخنیکی و فنی، با قرارداد پروژه توتاپ از مسیر سالنگ مخالفت کرد. از آن زمان تا کنون هر هفته بحث و رای زنی و مشوره با اقشار مختلف مردم و نهادهای مربوط در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری جریان داشته است. در تمام جلسات و مشوره هایی که با بزرگان، نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، نهادهای مدنی و اقشار مختلف مردم و گروپ های تخنیکی انجنیران برق، صورت گرفته است، همگان یک صدا خواهان انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان بوده اند. بر اساس همین خواست ها، مقام معاونت دوم ریاست جمهوری در جلسه مورخ 11 ثور 1395 کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز که موضوع خارج از آجندا و به صورت متفرقه مطرح گردید، طی چند مرحله صحبت و استدلال بر موقف قبلی خویش پافشاری نموده و جناب استاد محقق معاون دوم ریاست اجراییه نیز از این موقف حمایت کرده است. این در حالی است که بین رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و معاونان شان قرار بر آن شده بود که موضوع در ریاست اجرائیه بین جانب نمایندگان مردم مناطق مرکزی و وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا جمع‌بندی و توافق گردیده با نظر توحید شده به کابینه ارسال شود. در زمینه یک نشست در تاریخ 30 حمل 1395 در ریاست اجرائیه دایر و به دلیل عدم ارائه دلایل قناعت بخش از سوی شرکت برشنا، موضوع به جلسه بعدی موکول گردید. اما قبل از دایر شدن جلسه دومی موضوع به کابینه محول شد.
اکنون که این موضوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به صورت گسترده مطرح شده و مردم حق دارند پاسخ روشن از سوی حکومت مطالبه کنند، لازم می دانیم نکاتی را مطرح کنیم:
1- دیدگاه معاونت دوم ریاست جمهوری از همان روزی که بحث پروژه برق 500 کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تا کنون تغییر نکرده است و هم چنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند. مشروح دلایل انتقال برق از مسیر بامیان قبلا از طریق رسانه ها به خصوص از طریق ویب سایت دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و صفحه «دفتر ارتباطات استاد سرور دانش» ذکر گردیده است و در آینده نیز طی یادداشت های جداگانه مطرح خواهد شد.
2- مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند. تنها دلیلی که از سوی وزارت انرژی و شرکت برشنا به خاطر انتقال برق از مسیر سالنگ، کمی موجه به نظر می رسد، تفاوت زمانی انتقال برق از دو مسیر سالنگ و بامیان است. اما اولاً این تفاوت زمانی به دلیل کم توجهی این دو نهاد به وجود آمده است که اگر از ابتدا به مخالفت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری توجه صورت می گرفت، عملا این تفاوت بسیار کوتاه تر می شد. ثانیاً، هم اکنون نیز می توان با تسریع در روند قرارداد و مسایل تدارکاتی این تفاوت را به حداقل کاهش داد.
3- بر اساس مخالفت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.
4- ما از تمام بزرگان به خصوص جناب استاد محمدکریم خلیلی معاون پیشین رییس جمهور و مشاور ارشد شورای عالی صلح و جناب استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، وکلای مردم در مجلس شورای ملی، اعضای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم تشکر می‌کنیم که صدای شان را به خاطر تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن بلند کرده اند. دولت مکلف است که همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند. اما شرط تحقق مطالبات و هم چنین تحقق عدالت اجتماعی، همدلی، همراهی و وحدت نظر است. لذا از همگان خواهش می کنیم که از هرگونه اقدامات و اظهاراتی که به وحدت ملی و همگامی دولت و مردم در شرایط حساس کنونی صدمه بزند، پرهیز کنند.
5- مقام معاونت دوم ریاست جمهوری برخلاف گزارش‌هایی که قبلا در برخی از رسانه ها نشر شده است مبنی بر این که گویا ایشان جلو انتقال برق به برخی از ولایات را گرفته است، هم چنان معتقد به تحقق عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و برابری حقوق و وجایب تمام شهروندان کشور است. ایشان تا کنون تمام سعی و کوشش خویش را به کار بسته است تا تبعیض، نابرابری، بی عدالتی و تفکر انحصارطلبی از بین برود و چنان که بارها گفته شده است، هر زمان که احساس کند که تضییع حقوق مردم صورت می گیرد، در کنار مردم خواهد بود و در برابر بی عدالتی خواهد ایستاد. در این تصمیم هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف و شهروندان کشور نمی بیند.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
13 ثور 1395
کابل

دیدگاه

*