به یاری خدای متعال و با همت و تلاش جمعی دوستان، شماره 36 نسل فردا منتشر شد. این نشریه که با رویکرد تخصصی به مسائل فرهنگی و اجتماعی می پردازد؛ در این شماره میزبان اندیشه های محققان و نویسندگان محترمی بوده است که با دقت نظر خویش برخی از مهم ترین مسائل علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. ضمن عرض تبریک به دست اندرکاران محترم این نشریه وزین، خوانندگان محترم به مطالعه محتوای این نشریه دعوت می نمائیم.

برای مطالعه اینجا کلیلک فرمائید.

 

دیدگاه

*