عاشوراء تجلّی طینت خوب و بد تاریخ است. وقتی خباثت انسان هویت جمعی یافت و به صورت جریان تاریخی  درآمد، چاره‌ای باقی نماند تا حق طلبی نیز تجلّی عینی پیدا کند و شکوه و عظمت آن در عاشورای کربلا به منصه ظهور رسد. سرزمینی که قربانگاه پاک‌ترین انسان‌های روی زمین گردید تا این مشق خونین برای همیشه‌ی تاریخ به نگارش درآید: «کل یومٍ عاشوراء و کل ارضٍ کربلاء».

آری به درستی که تا زمانی‌که حاکمیت حق در نظام خلقت تحقق نیابد، رویارویی با باطل نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. مواجهه‌ای که امکان عاشورایی هر زمانی را فراهم می‌سازد و هر جامعه‌ای حق طلب را نیز وادار به پرورش شهید عاشورایی خویش می‌نماید.

اکنون که به نظر می‌رسد این مواجهه‌، برای باردیگر، نمود عینی یافته و در قالب رفتارهای عملی، حق و باطل را در برابر هم قرار داده است؛ ضروری است تا تفکر حسینی نیز با عبور از باورهای ذهنی به رفتارهای عملی بینجامد. رفتارهایی که بتواند از یک طرف روایت‌گر محتوای حق طلبانه‌ی عاشورا باوری باشد و از طرف دیگر برای جهانِ نمادها، پیام‌های صریح و معنادار مخابره نماید. بدین منظور و نیز پاسداشت فداکاری‌های جانبازان صحنه‌ی عشق و دلاوری در سرزمین همیشه رنگین و خونین کربلا، فراتر از الزامات ملّیتی، عصاره‌ی ملّیت‌های حق طلب، در یک گردهم‌آیی عظیم و عاشورایی با پرچم واحد المصطفی(ص) فریاد «لبیک یا حسین» سر می‌دهند و به نمایندگی از کشورهای مختلف، جهانیان را به سوی حق و دفاع از مظلوم فرا می‌خوانند. شایسته است که تمامی حسینی باوران و حق خواهان(اعم از خواهران و برادران) حاضر در شهر مقدس قم به این اجتماع بین المللی بپیوندد و با کاروان پر روهرو کربلا همراه گردند.

زمان: پنجشنبه هشتم ماه محرم الحرام ساعت 9 صبح

مکان: چهار راه فاطمی مجتمع آموزش فقه(حجتیه)

دیدگاه

*