جناب آقای دکتر نصرالله نظری(فکری) که در جشن نیمه شعبان سخنرانی می‌کردند، انتظار فرج را راهی به سوی سعادت دانسته و با قرائت حدیث گران‌سنگ « أَفْضَلُ‏ أَعْمَالِ‏ أُمَّتِي انْتِظَارُ فَرَجِ اللَّهِ تَعَالَى‏» این پرسش را مطرح کردند که با در نظرداشت اعمال گوناگون و بسیار مهمّی متدینان به آن سفارش شده‌اند چرا باید انتظار فرج برترین عمل تلقی گردد؟ ایشان در پاسخ به این پرسش صحبت‌های خویش را در محورهای ذیل سامان داد.

1. انتظار فرج از آن جهت برترین عمل است که باعث تفسیر بنیادی از نظام هستی و در نتیجه ایجاد باورهایی می‌شود که تمام کنش‌های انسان‌ها را به سمت هدایت و سعادت جهت می‌دهد. ایشان با استناد به آیات ابتدایی سوره بقره، یکی از شرایط لازم برای هدایت را ایمان به ماوراء و امور غیبی دانسته و انتظار فرج را از شاخص‌های آن بر شمردند. ایشان توضیح دادند که به لحاظ شخصی، منتظران فرج نظام هستی را به‌صورت پدیده‌های جدا از هم تلقی نمی‌نمایند. آنان معتقدند که هستی عالم از هستی خداوند نشأت گرفته و تمامی نظامات هستی متجلی از مشی و اراده الهی است و روح توحید در همه آن‌ها جاری است، در نتیجه امام زمان خویش را به عنوان خلیفه خداوند و کارگزار الهی می‌بیند و تلاش می‌روزد که زیست جهان را بر این اساس بنا نهد که تمامی اعمال و رفتارهای او در مرعی و منظر امام زمان قرار دارد.

2. انتظار فرج از آن جهت برترین عمل است که زمینه توکل را فراهم می‌سازد. ایشان فرمودند که منتظر واقعی انسان خود بسنده و بریده از امدادهای نیست. کسی که به فرج و ظهور باور دارد، زمانی‌که با دشواری‌های زندگی روبرو می‌گردد، خود را نمی‌‌بازد و نا امید نمی‌گردد. او باور به مدیریت غیبی امور دارد، از این‌رو به لحاظ رفتاری به توسل و ندبه روی می‌آورد. به بیان منتظران فرج اهل دعای فرج و توسل‌اند و از این‌طریق سختی‌های زندگی را بر خود آسان ساخته و صبور خواهند بود.

3. انتظار فرج از آن جهت برترین عمل است که نظام معنایی حاکم بر تعامل فرد با خود، خدا، خلقت و خلق را جنبه الوهیتی می‌بخشد و کنش و واکنش‌های عاملان انسان به سمت کسب و جلب رضایت الهی جهت‌گیری می‌نماید. ایشان به عنوان عاقبت به خیری را شاخص کسب مقام رضوان الهی دانسته و یکی از راه‌های دست‌یابی به آن برخورداری از اخلاق نیکو و حسن دانستند و بر این نکته تأکید ورزید که منتظران فرج به لحاظ تعاملی افرادی‌اند که از محاسن اخلاقی برخوردارند و از زندگی شاداب و آرامی برخوردارند، لذا به خاطر چنین آثاری انتظار فرج، افضل اعمل تلقی گردیده است.

4. یکی از محورهای بسیار عمده‌ای که بخش اعظمی از سخنان آقای فکری را در بر گرفت طرح کارکردهای فرهنگی انتظار و توضیح رجحان انتظار براساس آن بود. ایشان به‌صورت مستوفا توضیح دادند که انتظار فرج موجبات مسئولیت‌پذیری فرهنگی را فراهم می‌آورد و در نتیجه والدین نسبت به سرنوشت فرهنگی فرزندان و جامعه خویش احساس مسئولیت می‌نمایند. ایشان با اشاره نقش رسانه‌های و سازوکارهای تأثیرگذاری آن‌ها تأکید بسیار زیادی نمودند که ما نباید از سرنوشت تربیتی فرزندان خود غافل مانده و آن‌ها را در دنیای بی‌رحم و بی‌معیار رسانه‌ها آزاد بگذاریم. ایشان در خاتمه یاد آور شدند که منتظر فرج نسبت به سرنوشت فرزندانش احساس مسئولیت می‌نمایند و منتظر بارآوردن آن‌ها از مسئولیت‌های منتظرانه خود قلمداد می‌نماید.

دیدگاه

*