برادران عزیز و همکاران نهایت محترم جناب حجج اسلام آقایان عبدالغفور بهرامي و احمدعلي نوري، با کمال تأسف از خبر درگذشت والده مکرمه تان اطلاع یافتیم. این ضایعه الم ناک که قطعاً‌ برای شما و خانواده محترم تان بسیار سخت طاقت فرسا بوده است، موجبات اندوه دوستان شما در مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر را نيز فراهم ساخت. ضمن تسلیت مصیبت وارده به شما و خانواده هاي محترم تان، برای آن مرحومه جایگاه رفیع و شایسته مادران نمونه آرزو می‌نمائیم. انشاء الله که با اهلبیت(ع) و حضرت زهراء(س) محشور باشد!

روابط عمومی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

دیدگاه

*