سبک زندگی به مثابه واقعیت عینی و تجسد یافته محتوای شناختی و ارزشی فرهنگ، در مطالعات جدید اهمیت بسزایی دارد. به زعم بسیاری از آگاهان تنها از طریق تحلیل سبک زندگی می‌توان به مطالعه تمایزات اجتماعی و گوناگونی رفتارهای اجتماعی پرداخت. موضوع سبک زندگی بیش از هرجای دیگر در محیط های چند فرهنگی اهمیت دارد. از آن‌جا که شیعیان به لحاظ گستره و قلمرو زندگی در برخی از جوامعی زندگی می‌نمایند که به لحاظ ساختاری چند فرهنگی است؛ بنابراین سبک زندگی آن‌ها هم به لحاظ تأثیر گذاری و هم تأثیرگذاری اهمیت دوچندان دارد. مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر با در چنین ضرورتی در نظر دارد تا طرح "سبک زندگی شیعی در جوامع چند فرهنگی" را به اجراء بگذارد. از همکاران محترم و پژوهشگران عزیز تقاضا دارد در صورت تمایل به مشارکت علمی در این طرح، اقدامات زیر را به انجام برسانند:

  1. اعلام همکاری و تعیین میزان آن از طریق سامانه پورتال اعضاء که در سایت مرکز تعبیه شده است. (این اعلام باید حداکثر تا تاریخ 15/6/1394) صورت بگیرد.
  2.  تبیین برداشت اولیه محقق از موضوع طرح و ارائه ساختار مقدماتی متناسب با سئوالات اصلی و فرعی حد اکثر تا تاریخ 31/6/1394.

*** قابل ذکر است حقوق مادّی و معنوی برای مشارکت کنندگان محفوظ خواهند ماند.

دیدگاه

*