به یاری خدای متعال و همت دوستان در مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر، این مرکز توانست در سومین جشنواره بین المللی فرهنگی تبلیغی طوبی که از سوی جامعه المصطفی(ص) العالمیه برگزار می گردد، رتبه نخست مدیریت فرهنگی را به دست آورد. از آن جا که در جشنواره مذکور بیش از 96 تشکل فرهنگی از کشورهای مختلف حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت می پرداختند، کسب این مؤفقیت، توفیق بسیار بزرگی به حساب می آید که دست یابی به آن را به همکاران و دوستان عزیز و نیز جامعه فرهنگی کشور تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

دیدگاه

*