هم زمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی های فرهنگی طلاب در مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسلامی (حجتیه)  که با حضور تشکل های فرهنگی از ملیت های گوناگون صورت گرفته بود؛ مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در مسابقه وبلاک نویسی با سایر تشکل ها به رقابت پرداخت. در نتیجه این رقابت که با داوری کارشناسان رسانه تعیین گردید، مرکز توانست به مقام برتر دست یابد که این مؤفقیت را به دوستان و همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

دیدگاه

*