اهداف شکل گيري

مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر در راستای اهداف تعیین شده و براساس معیارهای ریاست سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، در تاریخ 22 دلو 1383 توسط از عده‌ای طلاب، فرهنگیان و دانشجویان کشور به وجود آمده و با تلاش و جدّیت به فعّالیت‌های خویش ادامه می‌دهد. از آن‌جاکه توفیقات این مرکز فرهنگی علاوه بر تلاش جمعی اعضاء مرهون ساختار نهادی آن نیز می‌باشد؛ از این‌رو ضروری است تا چارت تشکیلاتی آن معرّفی گردد.

1. شورای مرکزی

 این شورا بالاترين مرجع قدرت و تصميم گيري است که متشکل از همة اعضاي مستقر در دفتر مرکزی و مسئولین نمایندگی‌ها مي باشد که انجام وظایف زیر را به عهده دارد:

2. هيأت مؤسس

هيأت مؤسس که متشکل از بنيانگذاران اين مرکز در بدو تأسيس مي باشد، يک رکن غير اجرايي و غيرتصميم گيرنده است. اما براي حفظ و ثبات مرکز اختياراتي به هيأت مؤسس داده شده است که عبارتند از:

3. شورای اجرایی

شوراي اجرايي به عنوان ارگان دائما فعال طلوع فجر است که از صلاحيتهاي ذيل برخور دار است:

این شورا متشکل از 5 عضو است که در قالب زیر عمل می‌نمایند

  1. ریاست مرکز
  2. معاونت و کمیته روابط عمومی
  3. کمیته فرهنگی آموزشی
  4. کمیته علمی آموزشی
  5. کمیته مالی و اداری

4. هیأت نظارت

هيئت نظارت نهاد نظارتي است که بر عملکرد مسئولين اجرايي طلوع فجر نظارت داشته و متشكل از سه عضو بوده که از سوي شوراي مرکزي انتخاب مي گردند و داراي صلاحيت هاي ذيل مي باشد:

نظارت برفعاليت هاي شوراي اجرايي

استماع گزارش سه ماهه رئيس طلوع فجر و مسئولين كميته¬ها.

رسيدگي به شكايات اعضاي طلوع فجر و كانديداها.

پيشنهاد استيضاح رئيس طلوع فجر و مسؤلين كميته ها به شوراي مرکزي.

دیدگاه

*