معاونت فرهنگی جامعه المصطفی(ص) العالمیه در سال 1393 پس از پایش فعالیت های فرهنگی تشکل های تحت نظر خویش، از تشکل ها و انجمن های فعال و مؤفق تقدیر نمود. در این اقدام که پس از انتصاب معاون جدید فرهنگی تربیتی جامعه، جناب حجت الاسلام شاکری انجام شد، مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر نیز مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت که این موفقیت را به همکاران و فرهنگیان محترم تبریک عرض می نماییم

روابط عمومی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

دیدگاه

*