طبق برنامه ریزی از پیش اعلام شده  مسابقه « وحدت جوامع اسلامی » روز یکشنبه  14/1/1390 در مسجد مدرسه حجتیه برگزار گردید. این مسابقه از سوی مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر، با همکاری بخش فرهنگی تربیتی مدرسه عالی فقه (حجتیه) با شرکت بیش از صدو هفتاد نفر از طلاب وروحانیون کشورهای مختلف اسلامی  برگزار شد.

این مسابقه کتابخوانی،  به منظور آشنایی هرچه بیشتر طلاب وروحانیون کشورهای مختلف اسلامی  با اندیشه وحدت بخش استاد شهید مر تضی مطهری ،  تر تیب داده شد بود. در شرایطی که کشورهای اسلامی آماج انواع توطئه های داخلی وخارجی از سوی دشمنان مسلمانان  قرار دارد وبیش از همه روی دامن زدن  به اختلافات مذهبی تکیه می شود،  وحدت جامعه اسلامی یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می رود. از این رو مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر رسالت خویش دیده تا در این موقعیت حساس ، مسابقه « وحدت جوامع اسلامی » را  با همکاری بخش فرهنگی تربیتی مدرسه عالی فقه ، برگزار نموده و توجه علما وطلاب کشورهای اسلامی شاغل به تحصیل در جامعه المصطفی العالمیه  را به این امر مهم جلب نماید.

در این مسابقه بیش از صدو هفتاد نفر از طلاب وروحانیون اشتراک نموده بودند که از میان آنها به پنج نفر اول که بالاترین امتیاز را کسب نموده بودند ، هر کدام مبلغ 100000 تومان و پنج نفر دیگر که پس از پنج نفر نخست امتیاز بیشتری  را بدست آورده اند ، هرکدام 80000 تومان وپنج بعدی هریک 60000 تومان ؛ جایزه تعلق گرفته واز چهل نفر از شرکت کنندگان که با قید قرعه  انتخاب شده اند ، با پرداخت هر نفر 15000 تومان تقدیر صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه

*