ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلش شد

دل رميدة ما را نيس و مونس شد.

او آشناترين است. ضمير هر انسان پاك او را مي شناسد و انتظارش را مي كشد. هر صبح جمعه دل ها متوجه او مي شود و او را مي خوانند. نيمة شعبان هرسال، چشم ها به سوي مكه خيره مي شود و در انتظار قدوم سبزش همه جا را مي آرايند. شيريني، شربت و نذورات در همه جا تقسيم مي شود تا همه در خوشي آمدنش شريك باشد. در هرجا كه او را باور دارد، ره رسم محلي خويش مجلش جشن و خوشحالي ترتيب مي دهند. مردم ما كه تاوان سنگيي براي دوست داشتن او و خاندانش در طول تاريخ پرداخت كرده اند، امسال به سبك ديگري به جشن نشستند.

1- معلّمين دلسوز و فرهنگيان مشتاق

همكاري و تلاشهاي معّلمين ليسة شاكي در امر برگزاري جشن ستودني و بسيار دلگرم كننده بود. هركسي به قسمي سهم مي گرفت كه در اين مجال وصف آنها ممكن نيست مگر اينكه تنها به اسم زيباي شان بسنده كنيم: سرمعلم لعلي، معلم ها: كمالي، كاظمي، ظهير، نوري، افضلي، فكري، فهيمي، ملك زاده (ياسين)، محمد حسن و...

2- تأمين امكانات

جشن و برگزاري آن امكانات خاصي نظير تزئينات، تابلو نويسي، فيلم برداري و.... داشت. اصلاً باور نداشتيم كه در چنان موقعيتي، محيط زيبايي را بسازيم. به غير از شاگردان مكتب كه در نصب گل و تابلوها همكاري كردند استاد اميني با كمترين امكانات تابلوهاي ما را نوشتند و محمد عارف خان از عليات نيز با دوربين فيلمبرداري خويش جشن ماندگارترين انسان هستي را ماندگار كرد.

3- مجري توانمند

فهيمي را همه مي شناسد. زمانيكه او ميكروفن را بدست مي گيرد همه را بوجد مي آورد. شايد بتوان مدعي شد كه كمتر كسي مثل او در ايجاد هيجان به مخاطب و برقراري ارتباط با او موفق باشد. شعر خواني فهيمي كه وصف ناپذير است.

4- برنامه هاي متنوع

اجراي برنامه توسط دانش آموزان و معلمين از زيباترين بخش برنامه بود. براي اولين بار خواهران ما از برداران در قسمت اجراي برنامه هاي جذاب پيش افتادند. روال برنامه به اينصورت بود: قرائت قرآن/ استاد ياسين، شعرخواني: استاد افضلي و دانش آموز نفس گل نمره اول صنف نهم(ب)، مقاله خواني: اسدالله نمره اول صنف نهم (الف) و كبري نظري نمره دوم صنف نهم(ب)،گروه سرود شاگردان صنف هفت: حيات الله محمد ظاهر و ...، پارچه تمثيلي توسط شاگردان صنف هشت.

 

5- سخنراني

طبق معمول مراسم ها در پايان شركت كنندگان از صحبت هاي استاد مهدوي بهره بردند. ايشان مانند هميشه با بيان بسيار زيبا راجه به موضوع جشن به صحبت پرداختند.

 6- ارائه گزارش

يكي مانده به آخر مراسم نماينده اعزامي مؤسسه به داخل كشور هم خودي نشان تا مهمانان خسته را با بافتني هاي خويش خسته تر نمايد. او از رتبة نسل فردا در جشنواره توانمنديهاي فرهنگي طلاب، فعاليت هاي مؤسسه در داخل كشور و نحوة برگزاري مسابقة امام زمان شناسي و بسياري چيز هاي ديگر سخن گفت.

7- اعلام نتايج مسابقه و اهداي جوايز

يكي از بهترين و مؤثرترين فعاليت هاي انجام در حوزة فرهنگي برگزاري مسابقه اي تحت عنوان امام زمان شناسي بود. اين مسابقه در دو گروه صنف اول تا صنف شش و از صنف شش به بالا برگزار گرديد. گروه اول بايد دعاي امام زمان«ع» را حفظ مي نمودند و گروه دوم مقاله اي را بايد در موضوعات «شناخت امام زمان»، «وظايف منتظرين در زمان غيبت» و «نامه اي به امام زمان» مي نوشتند.

برندگان مسابقه 188 نفر از مجموع دانش هردو مكتب منطقه بود. با توجه به كمبود بودجه فقط به تعداد 70 نفر آنها به قيد قرعه جايزه داده شد. جوايز عبارت بودنداز: دوچرخه، كيف، ساعت، توپ، دفترچه و قلم.

مهمترين و حساس ترين بخش قرعه كشي، انتخاب برنده جايزه ويژه (دوچرخه) بود كه سرانجام اين جايزة بزرگ!! به دانش آموز خوش شانس محمد يحيي متعلم صنف هفت تعلق گرفت. البته برگزار كنندگان به منظور جلوگيري از شايعه هاي احتمالي از خود مردم خواست كه قرعه كشي را انجام بدهند كه به همين خاطر علي گل از كوتل و رجب علي از بيد به عنوان ناظر بودند و تعدادي از مردم و دانش آموزان نيز اسامي را در مي آورد.

8- پايان خوش

در انتهاي مراسم از سوي اداره ليسه شاكي و توسط استاد كمالي، به منظور پاسداشت فعاليت هاي موسسه علمي-فرهنگي طلوع در حمايت از معارف منطقه، تقدير نامه اي اهدا شد.

  درضمن ازهمه كساني كه در برگزاري واجراي اين برنامه ازقبيل معلمين وخانم عالم شاهي وكربلاي نادر علي و.... مارا ياري كردند سپاسگذار هستيم.

 

 

دیدگاه

*