مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر با حضور در نمايشگاه توانمنديهاي طلاب غير ايراني در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي(حجتيه) توانايي ها و فعاليت هاي اين مرکز را به نمايش گذاشت. در اين نمايشگاه غرفه مرکز علمي فرهنگي طلوع فجر مورد توجه ويژه مسؤلين مرکز جهاني علوم اسلامي، مسؤلين مدرسه حجتيه و همچنين طلاب و فضلاي محترم حوزه علميه قم  قرار گرفت. اين نمايشگاه از روز شنبه 1/10 الي پنجشنبه 6/10/1386 ادامه داشت. و بازديدکنندگان زيادي از غرفه مرکز بازديد به عمل آورده نظريات وپيشنهادات خود را  ابراز نمودند.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه

*