برگزاری مسابقه استعدادهای برتر

ازکارهای ابتکاری دیگری که امسال صورت گرفت برگزاری   « مسابقه استعدادهای برتر» در بین دانش آموزان لیسه شاکی وهمچنین مکتب متوسطه زینب کبری (ع) است. این مسابقه برای شناسای افراد توانمند در موضوعات مختلف مذهبی, تاریخی ، علمی ، شعر وقصه نویسی برگزار گردید وهمین طور به منظور بسط وگسترش فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی وبالا بردن سطح اطلاعات گوناگون دانش آموزان وایجاد فضای رقابتی در بین آنها ودر نهایت برای تامین مطالب نشریه ومشارکت هرچه بیشتر دانش آموزان دراین امر صورت گرفت. برگزاری مسابقه استعداهای برتر به شدت مورد استقبال قرار گرفت بصورتی که حدود هفتاد پنج نفر از دانش آموزان آثار بسیار خوبی را در موضوعات مختلف عرضه نمودند. برای تقدیر از شرکت کنندگان در مسابقه که آثار خوبی را در موضوعات گوناگون ارائه نموده بودند مراسمی در لیسه شاکی برگزار گردید این مراسم  ابتدا با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط برادر محترم جناب آقای بخشایشی آغاز گردید. سپس مسئول کمیته فرهنگی، مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر روند اجرای مسابقه واهداف برگزاری آن را تشریح نموده واز شرکت کنندگان صمیمانه تقدیر وتشکر نمودند. همچنین ارائه آثار توسط دانش آموزان را نشانه وجود توانمندیهای نهفته در بین دانش آموزان دانستند که تاکنون زمینه ابراز آن وجود نداشته وشرکت کنندگان در مسابقه ثابت کردند که در صورت مساعد شدن زمینه, می توانند توانائیها وخلاقیتهای خویش را در موضوعات مختلف به منصه ظهور برسانند. ایشان از دانش آموزان تقاضا نمودند تا در سالهای آتی بصورت گسترده تری در چنین مسابقاتی شرکت نمایند وآثار بهتری را از خود به نمایش بگذارند. پس از ایشان جناب آقای کاظمی از معلمین لیسه شاکی وملا امام قریه بید از ابتکار برگزاری مسابقه استعدادهای برتر ، به شدت تقدیر نموده ودانش آموزان را به تحقیق و مطالعه بیشتر تشویق نمودند. ایشان همچنین به مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرده ونبود کتاب مورد نیاز برای مطالعه دانش آموزان را بزرگترین معضل دراین زمینه دانستند و از مسئولین مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر تقاضا نمودند تا در رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند. در پایان جوایزی به رسم تقدیر وتشویق، به دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه استعدادهای برتر، اهدا گردید که به 15 نفر اول پانزده عدد ساعت مچی وبه پنجاه نفر دیگر نیز دفترچه وقلم به عنوان تقدیر، تقدیم گردید. ودر پایان، مراسم با دعای جناب آقای کمالی از معلمین لیسه شاکی خاتمه پیداکرد.

دیدگاه

*