مکتب متوسطه حضرت زینب کبری (س) که در سالهای اخیر ساخته شده است ودر اوائل از رونق بسیار خوردار بود چون دانش آموزان با اشتیاق زیاد برای فراگیری علم ودانش به این مکتب می آمدند ولی متاسفانه وقتی که امسال به این مکتب مراجعه کردیم وضعیت بسیار تاسف باری داشت شیشه های پنجره های آن شکسته بودند ، نه تنها میز وصندلی نداشت حتی فرش کافی نیز ندارد ودانش آموزان مجبورند روی فرشهای فرسوده بنشینند ودرس بخوانند حتی معلم کافی هم ندارد. برای انعکاس این مشکلات وکمبود ها، گزارش تصویری از این مکتب تهیه کردیم وبا سر معلم آن مکتب، مصاحبه ای را انجام دادیم تا دلسوزان منطقه در جریان مشکلات  آن قرار گیرند تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن صورت گیرد. اینک توجه خوانند گان را به مصاحبه ای که با ایشان داشتیم جلب می کنیم.ابتدا از ایشان خواستیم که خود را معر فی نمایند.

سرمعلم: بسم الله الرحمن الرحیم اسم من شریفه است وسرمعلم مکتب نسوان شاکی هستم در قدم اول آمدن شما را به این مکتب خوش آمد می گوییم وتشکر از اینکه به این مکتب سر می زنید ومشکلات آنرا پی گیری می کنید. مکتب مشکلات زیادی دارد اول اینکه مکتب ما بسط مکمل ندارد مکتب با اینکه متوسطه شده ولی هنوز دارای چهار بسط می باشد وما همه ساله با هزار ها مشکلات دچار هستیم تا یک چند بسط خدمتی

 

پیدا کنیم که با لاتر از هفت معلم در این مکتب وجود ندارد مردم منطقه هم همانطور که برای خودتان معلوم است که بسیار مردم  نادار وناچارهستند یعنی چیزی در

دست نداردند تا اولادهای خودرا حقوق بدهند تا برای معلم یک سری امتیازی قائل شوند تا ازبیرون یک نفر بیاید تا بچه های آنهارا درس بدهد. یگانه مشکل یک مکتب همین کمبود معلم است.

حسنی: در این مکتب چند صنف درس می خوانند  ؟

سرمعلم: درایجا نُه صنف درس می خوانند ولی هفت معلم داریم همیشه ساعتها بیکار می مانند چون معلم کافی نیست کمبود قرطاسیه هم داریم  درصنفهای بالای ما مثل صنف هفت وهشت ونُه اصلا کتاب وجود ندارد وشش صنف دیگر ما تاحدودی کتاب دارند. دیگر مشکل ما این است که مردم منطقه اصلا با ما همکاری ندارند شیشه های مکتب شکسته است فرش نداریم اینها یگانه مشکلی است که برای شاگردها ومعلمین ما می باشد.

حسنی: آیا تا هنوز مشکلات خود را با مردم مطرح کرده اید وهمکاری آنها را خواسته باشید؟

سرمعلم: بله، مادر اول حمل نماینده های قریه ها را جمع کردیم وبا آنها هم صحبت شدیم که همین مشکلات مکتب، بین خود ما حل وفصل شود. باید از هر طریقی که می شود یک کار سازی شود. ریش سفیدان بین خود شان کار سازی بکنند. حالا پول جمع می کنند ویا هر کاری می کنند ، بکنند،  تا برای در وپنجره های مکتب شیشه خریداری شود و خرابیها وعوارض دیگر مکتب گرفته شود اما هیچ کسی حاضر نشد ما به  حاکمیت وریاست هم چندین پیشنهاد دادیم که ما شیشه نداریم ، فرش نداریم با کمبود قرطاسیه مواجه هستیم ولی تا هنوز هیچ گونه همکاری با ما نشده

حسنی: از آنجای که مرم منطقه در داخل با شما همکاری ندارند، شما چه پیشنهاد وتقاضای دارید، برای کسانی که در ایران ویا در جا های دیگر هستند ومی توانند برای رفع مشکلات مکتب همکاری کنند، چیست؟

سرمعلم: پیشنها ما برای برادر ها ودوستای ما که در آنجا هستند اگر از دست شان می آید این است که برای مکتب کمک کنند وثواب زیادی نصیب شان می شود اگر بتوانند یک مقدار پول جمع کنند وبرای ما بفرستند تا ما برای در وپنجره مکتب شیشه خریداری کنیم ودیگر عوارض مکتب را بگیریم وبرای مکتب فرش بگیریم واگر در توان شان باشد یک مقدار قر طاسیه وکتاب درسی برای ما کمک شوند از آنها بسیار ممنون می شویم.

حسنی: دراین مکتب چه تعداد دانش آموز مشغول تحصیل هستند؟

سرمعلم: سه صد نفر دانش آموز داریم

حسنی: ولی ما وقتی که کلاسها نگاه کردیم تعداد دانش آموزان کمتر بودند آیا بقیه غیر حاضر هستند؟

سرمعلم: بله غیر حاضر داریم کلا همرای غیرحاضر دائمی و حاضر سه صد نفر می شود ودانش آموزان حاضر ما دوصد شصت و دو نفر هستند که بصورت دوام دار حاضر هستند.

حسنی: نسبت به فعالیتهای مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر چه قدر آشنای دارید وآیا از فعالیتهای آن راضی هستید؟

سرمعلم: بله آشنا هستیم ، همین که شماها می آیید از ما سر می زنید ومشکلات مکتب را پی گیری می کنید ومشکلات ما را درک می کنید واز مکتب فیلم برداری می کنید ما امید داریم که شما ها بتوانید برای رفع این مشکلات با ما همکاری کنید.

حسنی: ما انشاء الله تلاش می کنیم مشکلات مکتب را برای مردم منطقه چه در داخل وچه در خارج ومراکز دیگر انعکاس بدهیم تا در صورت امکان از جاهای که امکان کمک وجود دارد کمکهای آنها را جذب کنیم وحد اقل نیاز مندیهای مقطعی آنرا مثل اینکه شیشه های پنجره ها که کلا شکسته است باز سازی شود وبرای مکتب که که فرش ندارد ودانش آموزان که در این هوای سرد روی زمین نشسته ودرس می خوانند از همه دلسوزان خواهش میکنیم همکاری بکنند تا فرش تهیه شود ودیگر نیاز مندیهای مکتب تامین گردد تا در آینده چنین مشکلاتی در مکتب وجود نداشته باشد.

دیدگاه

*